Leiden van verandering

"Balanced Change Process©" is een methode voor integraal en succesvol veranderen van organisaties en mensen. U realiseert uw project met een gebalanceerde samenhang tussen: noodzaak van de verandering, de samenwerking met interne en externe spelers, de regels van het spel, de fasering, de resultaten en het leiden van het proces.

"Transformational leadership": een internationaal programma voor Leiderschapsontwikkeling op MBA-niveau. Deelnemers passen in eigen cases beproefde technieken en de laatste stand in managementconcepten direct toe en presenteren hun conclusies aan de top van de organisatie.
"Communicatie", "Leidinggeven" en "Projectmanagement": gecertificeerde trainingen in samenwerking met "Persona, USA" voor uw medewerkers of uw management.

"Organisatie scan": bepaal uw situatie en gewenste positie in de ontwikkelingsfasen van uw markt, organisatie en mensen. Wilt u meer informatie over toepasbare managementvisies, concepten en instrumenten per ontwikkelingsfase of advies in uw situatie? Voor mensen en organisaties die willen groeien … .

"Interim management", "Projectmanagement": Organisaties in beweging willen graag mensen in beweging. Dan gaat het om het creëren van beweging. U spreekt met Astrix concrete doelen en werkterreinen af en u krijgt duidelijke resultaten.
U heeft met de interimmanager een directe en open communicatie, omdat vertrouwen een randvoorwaarde is. Iedereen kan immers een gereedschapskist kopen, maar de architect en de bouwer bepalen de schoonheid van het resultaat.

"Detachering", "Recrutering": Voorziet in de behoefte aan menskracht. Vaak vindt Astrix consult de mensen die u zoekt; door het uitgebreide netwerk èn door de unieke formule die gelijktijdig coaching en ontwikkeling aanbiedt. Vragen kan altijd, u betaalt alleen bij succes.