Integraliteit

"Kennisontwerp" en "e-learning": balans tussen mens, techniek, organisatie en creativiteit. Samen met experts in e-business ontwikkelen uw mensen kwaliteiten en nieuwe praktijken voor nieuwe èn oude economie.

"Internet, ERM en de gevolgen voor mens en organisatie": workshop over webtechnologie, Employee Relationship Management, e-beleid en de keuzes in de praktijk.