Bestellen

Bent u geïnteresseerd en wilt u persoonlijk contact of een offerte voor uw organisatie?
Kies contact voor een op uw situatie aangepast aanbod.

Voor een juiste toepassing geven wij de voorkeur aan persoonlijk contact en een op uw situatie aangepast aanbod. Voor het geval u zelf gebruik wilt maken van door Astrix consult ontwikkeld materiaal zijn van een aantal producten en diensten standaardpresentaties aanwezig. Vanzelfsprekend zijn wij dan niet aansprakelijk voor de toepassing en het effect.

Wilt u één van de diensten als standaardpresentatie (tegen genoemde vergoeding) per mail ontvangen?
Ja, ik ben geïnteresseerd in één van de onderwerpen op deze site en wil graag een
standaardpresentatie ontvangen over:
(Alle bedragen zijn ex. BTW)
  
(€ 100,--) "Ontwikkelingsfasen": Een verdere toelichting en beschrijving
van relaties in de ontwikkelingsfasen van organisaties; powerpoint
(€ 100,--) "I-opener": Communicatie psychologie; powerpoint
(€ 300,--) "Fascinatiecascade": Methoden en technieken voor fascinatie als bron voor motivatie en toegevoegde waarde.
(€ 250,--) "Organisatie scan©": Bepaal uw situatie en gewenste positie met deze test.
(€ 200,--) "Balanced Change Process©": integraal en succesvol veranderen; powerpoint
(€ 500,--) "X-ray": Doorlichting (Added Value Analysis) en benchmarking. Inclusief
spreadsheet in excel.
(€ 100,--) "Planning en Control voor personeel en organisatie". powerpoint
(€ 100,--) "Autonome taakgroepen". powerpoint
(€ 300,--) "Flexibiliteitsportfolio en mentale flexibiliteit". powerpoint & analysevragen
(€ 250,--) "Resultaatgericht werken": realiseren van resultaten.
"Balanced Scorecard": sturen op resultaten. Eén presentatie in powerpoint
(€ 400,--) "Balanced Competence Matrix"©. Praktisch, werkt altijd; powerpoint
(€ 400,--) "Excellente kwaliteiten": De architectuur; toepasbaar en aanpasbaar.
(€ 750,--) "Basis competentie beschrijvingen". Bibliotheek van competenties.
(€ 100,--) "Creatief denken en werken": handleiding voor prettig gestoorde werkbijeenkomsten.
(€ 200,--) "Internet, ERM en de gevolgen voor mens en organisatie": powerpoint
  
  
Maak gerust gebruik van het bestelde materiaal binnen uw organisatie. De auteursrechten blijven echter bij Astrix consult Dit betekent dat alle rechten zijn voorbehouden. Niets mag ten behoeve van derden of gerelateerde organisaties worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Astrix consult.
 
Disclaimer: Astrix consult draagt geen enkele verantwoordelijkheid en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor inhoud, proces en kwaliteit bij de toepassing van bestelde materialen (door derden) en de consequenties die daaruit voortvloeien.
 
Met het verzenden van deze bestelling gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.
Ja, ik ga akkoord
 
Naam: Organisatie:
Adres: Plaats:
Telefoon: e-mail:
   

Na ontvangst van deze mail ontvangt u een rekening per post.
De presentatie(s) ontvangt u direct na overmaking en ontvangst van het bedrag op rekening
8243821 t.n.v. Astrix consult, Nederland